60 lecie Nowej Huty

Skład Rady Programowej

« wstecz

Skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty:


1. Włodzimierz Pietrus - Radny Miasta Krakowa – Przewodniczący Rady Programowej,


2. Jerzy Fedorowicz - Radny Miasta Krakowa,

3. Jan Franczyk - Radny Miasta Krakowa,

4. Bartłomiej Garda - Radny Miasta Krakowa,

5. Barbara Mirek-Mikuła - Radna Miasta Krakowa,

6. Józef Pilch - Radny Miasta Krakowa,

7. Jerzy Połomski - Radny Miasta Krakowa,

8. Stanisław Rachwał - Radny Miasta Krakowa,

9. Zygmunt Włodarczyk - Radny Miasta Krakowa,

10. Jerzy Woźniakiewicz - Radny Miasta Krakowa,

11. Stanisław Zięba - Radny Miasta Krakowa,

12. Edward Porębski - Przewodniczący Dzielnicy XVIII,

13. Stanisława Urbaniak - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Nowa Huta,

14. Stanisław Dziedzic - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

15. Ferdynand Nawratil - Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury.