60 lecie Nowej Huty

"60 lat Nowej Huty: 60 lat współpracy Huty z Miastem, AGH i Biprostalem"

« wstecz

Opis sympozjum:
Celem Sympozjum Naukowo – Technicznego pt. „Walcownie Blach w ArcelorMittal S.A. O/ Kraków” jest zapoznanie jego uczestników z nowymi urządzeniami i technologiami w zakresie walcowania blach na gorąco i na zimno w hutnictwie. Aktualny stan techniki zostanie przedstawiony na przykładzie rozwiązań w nowo wybudowanej Walcowni Gorącej Blach i Walcowni Zimnej Blach w krakowskiej Hucie. Walcownie te, a w szczególności Walcownia Gorąca, są zaliczane do najnowocześniejszych w Europie, w tym również pod względem wymagań środowiskowych oraz bezpieczeństwa załogi, tak istotnych dla starego Krakowa.
Program Sympozjum przewiduje przedmiotowe wypowiedzi oraz zwiedzanie walcowni.

Opis sesji:
Celem Sesji w UMK pt. „60 lat współpracy nauki, przemysłu i Miasta” jest przedstawienie związanego z hutą stali (obecnie ArcelorMittal Poland S.A. O.Kraków), 60 letniego dorobku będącego rezultatem współpracy: środowiska naukowego AGH, środowiska projektowego Biprostal i kadry inżynieryjno – technicznej huty stali, w głównej części mieszkańców Nowej Huty, oraz Władz Miasta.
Na Sesji przedstawione zostaną referaty obejmujące; historię i przyszłość huty stali, współpracę huty z nauką, rolę polskiej myśli inżynierskiej (w tym stowarzyszeń naukowo technicznych) w rozwoju huty oraz wpływ istnienia huty na kształtowanie się infrastruktury Miasta Krakowa.
Rok 2009 jest rokiem jubileuszowym dla Nowej Huty wraz z hutą stali (60 lat) oraz dla AGH (90 lat) i Biprostal S.A. (60 lat).
W budowie, rozwoju i procesie eksploatacji Huty brały i biorą udział liczne inne instytucje i firmy zlokalizowane na terenie Miasta Krakowa, które również uczestniczyły w procesie przedmiotowej współpracy ukierunkowanym na hutę stali w Krakowie.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego – Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie
31-931 Kraków
os. Centrum C blok 10
tel. 01 12 643 44 55
sitph@poczta.kolornet.pl

Współorganizatorzy:
- Akademia Górniczo -Hutnicza w Krakowie,
- ArcelorMittal Poland S.A. O/Kraków
- Biprostal S.A. w Krakowie