60 lecie Nowej Huty

Sesja uroczysta Rady Miasta Krakowa

« wstecz
5 czerwca 2009 r., godz. 12:00,
Sala Teatralna w ArcelorMittal Poland S.A. O/ Kraków