60 lecie Nowej Huty

„Od opozycji do wolności” Wystawa fotografii i plakatu

« wstecz
3 czerwca do 12 września 2009 r., godz. 10.00-17.00
Dawne kino Światowid, os. Centrum E-1

Opis wystawy:
Wystawa fotografii i plakatu pt. „Od opozycji do wolności” ma na celu uczczenie 20. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Prezentowane fotografie i plakaty stanowią dokumentację i przypomnienie dążenia Polaków, w tym zwłaszcza społeczności Krakowa i Nowej Huty, do wolności w latach 1988-1989 z uwzględnieniem retrospekcji ukazującej początki działalności opozycyjnej w Nowej Hucie i Krakowie.Organizator:

Muzeum Historii Polski
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa
te. 012 211 90 01
e-mail: biuro@muzhp.pl

Koordynator wystawy: Hubert Wołącewicz