60 lecie Nowej Huty

Koncert NH’49 – ‘09 /miasto idealne, epicentrum urban song/

« wstecz
26 sierpnia 2009, godz. 20.15 i 21.15, Kraków, Barbakan
30 sierpnia 2009, godz. 17:00 Nowa Huta, Kino Studyjne Sfinks

Opis wydarzenia:
NH’49-’09 /miasto idealne – epicentre urban song/ jest wielowymiarową kompozycją muzyczno-medialną na instrumenty elektro-akustyczne (w tym trąbkę przetwarzaną elektronicznie), elektroniczne oraz przestrzenne projekcje filmowe i inne elementy audio-wizualne (wers).

Kompozycja jest inspirowana dramaturgią zdarzeń związanych z rozwojem procesów historycznych Nowej Huty, strukturą architektoniczną i społeczną „miasta idealnego” a także sferami dźwiękowymi i wizyjnymi - kombinatu metalurgicznego i ulic miasta z różnych przestrzeni czasowych.

Przygotowane sekwencje filmowe, fotograficzne oraz rysunki przedstawiające topografię układów urbanistycznych miasta Nowa Huta, wizualizacje wycinków struktur architektonicznych – podczas koncertu funkcjonują jako elementy niekonwencjonalnej, graficznej partytury muzycznej.

Muzyczną interpretację dzieła wykona zespół Minkus-TMAensemble w składzie: Czesław CzeT Minkus (autor kompozycji, trąbka elektroniczna), Dominik Bieńczycki (syntezatory), Rafał Mazur (bas elektryczny) i Filip Mozul (perkusja).

Organizator:
Fundacjia TRANS MEDIA ART CENTRUM