60 lecie Nowej Huty

Wystawa „Moja Nowa Huta. 1949–2009”

« wstecz
od 24 lutego do 6 września 2009 r.w godz. otwarcia oddziału
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oddział Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16

Opis wystawy:
Wystawa jubileuszowa, Moja Nowa Huta. 1949–2009 to spojrzenie na historię Nowej Huty przez pryzmat wspomnień jej mieszkańców, reprezentujących różne pokolenia oraz środowiska. Tematyka wystawy koncentruje się wokół losów nowohucian, których indywidualne historie ukazują szersze zjawiska społeczne i historyczne. Ówczesna sytuacja polityczna zaistnieje tu jedynie w formie krótkiego wprowadzenia. Głównym środkiem przekazu są relacje świadków uzyskane metodą oral history (audio i video), fotografie, fragmenty kronik filmowych, filmów oraz reportaży radiowych. Ideą wystawy jest uświadamianie mieszkańcom dzielnicy wartości ich wspomnień, osobistych przeżyć i doświadczeń istotnych w dokumentowaniu i prezentowaniu przeszłości i teraźniejszości Nowej Huty.
Na wystawie przedstawione są fotografie, dokumenty oraz pamiątki związane z dwunastoma świadkami wydarzeń rozgrywających się w Nowej Hucie przez ostatnie sześćdziesiąt lat: Józefem Ziębą, Stanisławem Juchnowiczem, Tadeuszem Świerzewskim, Krystyną Gil, Janiną Drąg, Stanisławem Gawlińskim, Jerzym Ridanem, Stanisławą Olchawą, Elżbietą Borysławską, Janem Franczykiem, ks. Janem Bielańskim i Jakubem Błądkiem.

Uzupełnienie stanowią zdjęcia i dokumenty ukazujące ważne czy wręcz przełomowe wydarzenia z historii Nowej Huty: początki budowy miasta i kombinatu, walkę o krzyż nowohucki z 1960 roku, życie codzienne lat 60. i 70. XX wieku, czas nadziei lat 80. (wizyta Jana Pawła II, Solidarność), ale i tragedię stanu wojennego. Z tego okresu pochodzą np. pamiątkowy obraz na szkle ks. J. Bielańskiego, koszula więzienna i krucyfiks wykonany z wieczka od puszki z więzienia w Załężu. Autorami fotografii są m.in. Wojciech Łoziński, Henryk Makarewicz, Henryk Hermanowicz, Stanisław Gawliński, Janusz Podlecki, Jadwiga Rubiś, Adam Gryczyński, Grzegorz Ziemiański. Na wystawie pokazane zostały po raz pierwszy zdjęcia Bogusława Dąbrowy-Kostki przedstawiające dramatyczne wydarzenia, jakie rozgrywały się w Nowej Hucie w latach 1981–1983. Ponadto na wystawie można zobaczyć plakaty, dokumenty i fotografie z wydarzeń oraz imprez odbywających się w Nowej Hucie obecnie.

Organizator:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oddział Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16
31-958 Kraków
tel. 012 425 97 75
nowahuta@mhk.pl