60 lecie Nowej Huty

Ogólnopolski konkurs na reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego "Nowa Huta 1949-2009"

« wstecz
1. Ogłoszenie konkursu 4.III.2009 w 77 rocznicę urodzin reportera wszechczasów - Ryszarda Kapuścińskiego

2. Termin nadsyłania prac konkursowych - do 4. VI .2009

3. Oceny prac konkursowych 8.VI. 2009 – 20.IX..2009

4. Ogłoszenie wyników konkursu - na stronie internetowej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida www.okn.edu.pl i w prasie – 30.IX.2009 r. w 54 rocznicę opublikowania w „Sztandarze młodych” reportażu R. Kapuścińskiego p.t. To też jest prawda o Nowej Hucie, który odmienił historię Nowej Huty.
5. Druk wybranych, nagrodzonych reportaży w prasie – X.2009 r.

6. Przygotowanie wydania książkowego – X, XI.2009 r.

7. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i promocja wydania książkowego – XI.2009 Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida os. Górali 51.

Konkurs ma charakter otwarty.
Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów gatunku.

8. Jurorzy Prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński - wykładowca Międzynarodowej Szkoły Dziennikarstwa-Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autor licznych prac naukowych poświeconych reportażowi, w tym twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Mgr Anna Wiszniewska – dyrektor Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Dziennikarstwo. Dr Edward Chudziński – kierownik Studium Dziennikarskiego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Mariusz Szczygieł - zastępca szefa dodatku Duży Format, zastępca kierownika działu reportażu Gazety Wyborczej, autor licznych artykułów dotyczących twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, autor książki "Gottland", nominowanej do Nike i Angelusa. Jacek Hugo Bader – dziennikarz Gazety Wyborczej, jeden z najwybitniejszych, współczesnych polskich reporterów. Mgr Ewa Borgosz – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, autorka pracy magisterskiej z zakresu reportażu Ryszarda Kapuścińskiego, reprezentująca organizatora ,Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie.

9. Nagrody I miejsce– 5.000,00 zł. II miejsce – 4.000,00 zł. III miejsce – 3.000,00 zł. Wyróżnienia - 1000,00 zł. ( max.. 3 wyróżnienia) Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 4. Staramy się o Partnerstwo Gazety Wyborczej i Głosu Tygodnika Nowohuckiego (gazeta o zasięgu lokalnym, związana z tematyką konkursu).Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida Os. Górali 5