60 lecie Nowej Huty

Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Kolorowe nutki”

« wstecz

Opis festiwalu:
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Kolorowe Nutki” ma długą tradycję. Pomysł na organizację Festiwalu zrodził się w 1983 r. Miał na celu stworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego oraz zainteresowanie dzieci śpiewaniem piosenek. Poprzez udział w Festiwalu dzieci poszerzają swoje muzyczne zainteresowania i wymieniają doświadczenia. Dla większości z nich, jest to pierwsze w życiu, zetknięcie się z profesjonalną sceną i występ przed dużą widownią. Jest to forma przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Początkowo Festiwal swoim zasięgiem obejmował miasto Kraków. Z każdym rokiem przybywało chętnych do wzięcia w nim udziału. Z czasem dotarł również do podkrakowskich miejscowości a obecnie do całego województwa małopolskiego. Zdarzają się również zgłoszenia z innych, bardziej odległych zakątków Polski. Obecnie cieszy się on ogromną popularnością. Co roku uczestniczy w nim około 500 dzieci.

Kierownik festiwalu: Urszula Wojnicka

Organizator:
Nowohuckie Centrum Kultury
Aleja Jana Pawła II 232
31-913 Kraków
tel. 012 644 02 66
imprezy@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl