60 lecie Nowej Huty

Nowohucki Salon Sztuki 2009

« wstecz
od 27 maja do 31 lipca 2009 r., godz. 08.00-21.00
GALERIA CENTRUM - Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, Aleja Jana Pawła II 232

Opis wystawy:
Nowa Huta pół wieku temu przyciągać zaczęła malarzy, grafików, rzeźbiarzy, projektantów. Wśród artystów mieszkających i tworzących w Nowej Hucie znalazło się wiele indywidualności, znanych w Polsce i za granicą. Większość z nich obecna będzie na wystawie.
Wśród zaproszonych będą Paulin Wojtyna, Eugeniusz Mucha, Walenty Gabrysiak, Janusz Trzebiatowski, Roman Banaszewski, Danuta i Witold Urbanowiczowie, Jerzy Wroński, Władysław Pluta, Jacek Sroka, Ewa Buczyńska, Zbigniew Lutomski, Wojciech Krzywobłocki, Stanisława Bolesławska, Lucjan Mianowski, Anna Gunter, Zdzisław Jachimczak, Jerzy Napieracz,
Leszek Misiak i wielu innych z młodszego pokolenia.

Szczególne miejsce zostanie poświęcone dla tych którzy odeszli. m.in. Marian Kruczek, Józef Szajna, Julian Jończyk, Józefa Sobór-Kruczek, Stanisław Urban, Jadwiga Borcz-Przeworska, Józef Dynda, Waldemar Krygier, Andrzej Nowak, Ewa Ottenbreit Mrozowska, Maria Tokarczyk, Irena Dembowska, Lucyna Bernhardt-Warnik, Jan Maniewski, Nikodem Pułka, Marian Garlicki, Aleksandra Konior, Piotr Schneider, Ryszard Ledwos i inni.

Komisarz wystawy: Joanna Gościej-Lewińska

Organizator:
Nowohuckie Centrum Kultury
Aleja Jana Pawła II 232
31-913 Kraków
tel. 012 644 02 66
e-mail:
nck@kr.onet.pl
www.nck.krakow.pl