60 lecie Nowej Huty

XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego UŚMIECH DLA NOWEJ HUTY

« wstecz
7 czerwca 2009 r., godz. 9.00-22.00
Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, Aleja Jana Pawła II 232

Opis imprezy:
Impreza organizowana w ramach obchodów 60-lecia Nowej Huty.
Jubileuszowy turniej tańca, którego wieloletnia tradycja wpisuje się trwale w pejzaż kulturalny i historię Nowej Huty.

Projekt obejmuje:

- turniej tańca towarzyskiego z udziałem par tanecznych, dziecięcych i młodzieżowych,
z całej Polski, rozgrywany zgodnie z przepisami PTT
- otwarty konkurs taneczny w kat. HOBBY pt. ”Nowa Huta tańczy”, adresowany do wszystkich amatorów, pasjonatów tańca, uczestników kursów tanecznych, rozgrywany poza przepisami PTT
- wystawa obrazująca ponad 15-letnią historię organizacji przez NCK turniejów tanecznych /”Lodowy Sopel”, Uśmiech Dziecka”, „Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”, „Galicyjska Wiosna”/
- kiermasz firm i organizacji promujących Nową Hutę
m.in. portal internetowy: Życie Nowej Huty, Głos Tygodnik Nowohucki, * TV NET
- pokazy taneczne /zespoły NCK i znane grupy nowohuckie/
- pokazy mistrzów – występy laureatów dotychczasowych turniejów tańca towarzyskiego
- pokazy artystyczne nawiązujące do historii i symboliki Nowej Huty:
- ”Wiązanka socrealistyczna” w wyk. TM „Nowa Akademia”
- choreografia Formacji „Flesz Dance” do muzyki popularnych nowohuckich grup muzycznych
- choreografia Formacji AKTT „encek” - „O Nowej to Hucie piosenka”

Kierownik turnieju: Danuta Świętek

Organizator:
Nowohuckie Centrum Kultury
Aleja Jana Pawła II 232
31-913 Kraków
tel. 012 644 02 66
e-mail:
nck@kr.onet.pl
www.nck.krakow.pl