60 lecie Nowej Huty

Jarmark Mogilski

« wstecz
od 4 lipca do 5 lipca 2009 r. (sobota od 15.00 do 21.00, niedziela od 11.00 do 21.00)
Błonia Mogilskie

Opis wydarzenia:
Mapę jarmarku określa powiększony cień starej jabłoni, symbolizującej drzewo genealogiczne tutejszych ziem. Goście zostaną zaproszeni do wędrówki od korzeni, poprzez konar, aż do korony drzewa. Kształt drzewa wyznaczy ścieżki wspomnień, legendę o wysychającym źródle. W programie letnie kino, koncerty kameralne, spektakle na wozach, wystawa, loteria i różne plenerowe gry. Przestrzenna instalacja pełna niespodzianek dla dorosłych i dzieci. Poczęstunek ekologiczny.

Organizator:
Teatr Łaźnia Nowa
os. Szkolne 25
31-977 Kraków
tel. 012 425 03 20
e-mail:
biuro@laznianowa.pl