60 lecie Nowej Huty

Wystawa „Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Ruszcza i Branice”

« wstecz
od 23 września 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. w godz. otwarcia oddziału
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16

Opis wystawy:
Nowa Huta obchodzi w tym roku 60-lecie swego powstania, nie została ona jednak zbudowana na pustyni, ale na terenie, na którym od setek lat istniało wiele wsi i przysiółków, z których każda posiada bogatą historię. Barwne dzieje tych podkrakowskich miejscowości prezentuje cykl wystaw organizowanych przez nowohucki oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod wspólnym tytułem Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Czwarta już wystawa z tego cyklu poświęcona będzie wielkim posiadłościom należącym do możnego rodu Gryfitów Branickich. W ich skład wchodziła Ruszcza, jako gniazdo rodowe, z kościołem św. Grzegorza sięgającym początkami XII w. (dzisiejsza bryła kościoła pochodzi z XV w.), kryjącym w swoim wnętrzu wiele interesujących pamiątek, w tym słynne XV-wieczne epitafium fundatora nowego kościoła, stolnika krakowskiego Wierzbięty z Branic. Nie zachowało się gniazdo rodowe Gryfitów, obronny dwór, widoczny jeszcze na mapach katastralnych z 1848 r., na którego miejscu wybudowany został w XIX w. neorenesansowy dworek, należący do Pawła Popiela, kolejnego właściciela Ruszczy. Drugą część posiadłości rodowych stanowią Branice, od których rodzina przyjęła słynne w całej Polsce nazwisko. W starym parku zachował się stary renesansowy pałac Branickich (zwany dziś lamusem), a także dworek wybudowany przez rodzinę Badenich w XIX w., po zakupieniu Branic od Izabeli Branickiej.

Po II wojnie światowej duża część tych terenów została przeznaczona pod budowę kombinatu metalurgicznego (przez Ruszczę przeprowadzono linię kolejową Nowa Huta – Podłęże oraz zlokalizowano potężny węzeł kolejowy na potrzeby kombinatu). Obydwie miejscowości zostały włączone do Krakowa w 1951 r., a obecnie wchodzą w skład Dzielnicy XVIII.
Na wystawie zaprezentowane zostaną zabytkowe obiekty związane z dziejami obu miejscowości, archiwalne dokumenty i fotografie, prezentujące wybrane aspekty historii Ruszczy i Branic.

Organizator:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Dzieje Nowej Huty,
os. Słoneczne 16,
31–958 Kraków
tel. 012 425 97 75
nowahuta@mhk.pl