60 lecie Nowej Huty

Album i Wystawa „Czas zatrzymany 3”

« wstecz
listopad 2009, godz. 8.00-21.00,
FOTOGALERIA - Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, Aleja Jana Pawła II 232

Opis albumu i wystawy:
Album będzie zawierał 1.000 fotografii pochodzących z lat 1885 – 1955 wraz z opisami. Zdjęcia te nigdzie wcześniej nie były publikowane, a zostały zebrane w ciągu 3 lat wytężonej pracy z terenów na których powstała Nowa Huta od pierwotnych mieszkańców i zostały wyselekcjonowane spośród ponad 5.000 reprodukowanych zdjęć, co gwarantuje wysoki poziom dokumentalny i estetyczny albumu.
Pierwsza część serii „Czas zatrzymany” zawierała fotografie i teksty, w drugiej części znalazły się głównie teksty, natomiast w proponowanej trzeciej części książki zamieszczone zostaną wyłącznie zdjęcia.
Istnieje ogromne zapotrzebowanie na w/w serię, ponieważ mimo dodruku pierwsza część rozeszła się całkowicie w ciągu pół roku i wciąż ludzie o nią pytają.

Komisarz wystawy: Adam Gryczyński

Organizator:
Nowohuckie Centrum Kultury
Aleja Jana Pawła II 232
31-913 Kraków
tel. 012 644 02 66
e-mail: fotogaleria@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl