60 lecie Nowej Huty

Malarstwo współczesne twórców krakowskich

« wstecz
od 14 listopada – 27 grudnia 2009 r., godz. 10.00-18.00
Galeria Centrum NCK

Opis wystawy:
„Malarstwo współczesne twórców krakowskich” 23 lata temu w NCK zainaugurowała swoją działalność GALERIA „CENTRUM”. Wraz z kolejnymi wystawami rosły zbiory własne galerii. To stosunkowo niewielka, ale reprezentatywna kolekcja, obrazująca bogaty dorobek artystyczny krakowskiego środowiska ostatnich dwóch dekad. Jej reprezentatywność, paradoksalnie, polega na programowym odrzuceniu autorskich kryteriów doboru i otwartości na bardzo różne propozycje artystyczne. Pokazana wystawa malarstwa twórców powstała z wycinka zbiorów Galerii „Centrum”. Wśród prezentowanych artystów na pierwszym miejscu wymienić wypada tych, którzy już odeszli: Paweł Bielec, Carlotta Bologna, prof. Witold Damasiewicz, prof. Zbigniew Kowalewski, prof. Włodzimierz Kuntz, prof. Ludwik Pindel, prof. Czesław Rzepiński, prof. Lucjan Józef Ząbkowski. Pozostali to: prof. Stanisław Batruch, Ewa Buczyńska, Jan Bujnowski, Leszek Dutka, Walenty Gabrysiak, Stanisław Hryń, Piotr Jargusz, Andrzej Kapusta, Łukasz Konieczko, Wojciech Kopczyński, prof. Leszek Misiak, Eugeniusz Mucha, prof. Allan Rzepka, Piotr Schneider, Zbyszek Sprycha, prof. Stanisław Tabisz, Janusz Trzebiatowski, Danuta Urbanowicz, prof. Stanisław Wiśniewski, Cecylia Wodnicka-Ząbkowska, prof. Henryk Wójcik.

To zestawienie trudno traktować inaczej, niż jedynie jako zarys tego, co w ostatnich latach charakterystyczne dla sztuki Krakowa, nie mówiąc o całej polskiej plastyce współczesnej.

Wielość i różnorodność zasygnalizowanych w tym zbiorze poszukiwań artystycznych wydaje się jednak wartością bezsporną.

Komisarz wystawy: Joanna Gościej-Lewińska

Organizatorzy:
Nowohuckie Centrum Kultury
Aleja Jana Pawła II 232
31-913 Kraków
tel. 012 644 02 66
e-mail:nck@kr.onet.pl
www.nck.krakow.pl

Muzeum Historii Polski – Filia w Krakowie