60 lecie Nowej Huty

Pożegnanie Lata oraz V Wojewódzki Bieg po zdrowie

« wstecz
Wrzesień 2009
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Organizator:
Zarząd Wojewódzki w Krakowie i TKKF „Apollo” Nowa Huta
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel./fax. 012 633-26-62
tkkf@tkkf.com