60 lecie Nowej Huty

Turniej Smoka Wawelskiego w Gimnastyce Artystycznej

« wstecz
6 czerwca 2009, 10.00 – 17.00
Hala Sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35 31-948 Kraków

Opis wydarzenia:
Celem imprezy organizowanej przez ZSOS nr 2 jest umożliwienie startującym zawodniczkom
i zawodnikom zaprezentowania swoich umiejętności, kształtowanie pozytywnego wizerunku młodego sportowca, popularyzacja gimnastyki artystycznej i sportowej wśród mieszkańców miasta Krakowa, uczczenie 60-lecia Dzielnicy Nowa Huta.

Organizator
:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2
os. Teatralne 35
31-948 Kraków
tel. 012 644-23-09
fax. 012 643-55-17