60 lecie Nowej Huty

Ogólnopolski Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

« wstecz
29-31 maja 2009
ZSOI nr 5 w Krakowie

Opis:
Zloty mają na celu poznanie regionu i placówki organizatorów .
W tym roku, będzie to promocja Nowej Huty z okazji 60-lecia .Uczestnicy zapoznają się z historią i miastem. Wezmą udział w spotkaniach integracyjnych z młodzieżą Gimnazjum 49 i społecznością Nowej Huty na imprezie plenerowej koło NCK.
W programie jest udział w inscenizacji pt. "Nowa Huta w legendzie i rzeczywistości”, oraz spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka z Władzami Miasta i Dzielnicy.

Organizator: 
ZSOI nr 5 w Krakowie
tel: 012 644-08-95
e-mail: gim49krakow@neostrada.pl