60 lecie Nowej Huty

Międzyszkolny konkurs „Co wiem o Nowej Hucie” dla uczniów klas III

« wstecz
7 maja 2009, 9.00-11.00.
Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie, os. Na Wzgórzach 13A. 

Opis:
Do szkół podstawowych Nowej Huty rozesłano regulamin konkursu, w którym określono jego cele i sposób realizacji. Uczniowie przed przystąpieniem do konkursu mieli poszerzyć swoje wiadomości o Nowej Hucie poprzez:
- wyjście do muzeum na os. Słonecznym,
- wycieczki po Nowej Hucie,
- zapoznanie się z podaną literaturą oraz informacjami umieszczonymi na konkretnych portalach internetowych.

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 129 w Krakowie
Os. Na Wzgórzach 13 A
tel: 0 12 645 15 76
e-mail: szkola129@interia.pl