60 lecie Nowej Huty

Nowohucka Wiosna Muzyczna

« wstecz
08-25 maja 2009
m.in. Ogród Botaniczny w Krakowie, Teatr Ludowy – Scena Stolarnia, Sala Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Teatr Łaźnia Nowa, kościoły w Nowej Hucie*

Opis:
Impreza cykliczna, w której skład wchodzą koncerty, recitale, pokazy oraz wernisaże wystaw o tematyce muzycznej, które odbywają się na terenie Nowej Huty i Miasta Krakowa.
Cykl koncertów młodych artystów związanych z Nową Hutą. Na koncertach odbywających się w różnych miejscach Nowej Huty i Krakowa, prezentowane są różne style muzyczne: od muzyki klasycznej, po jazz i muzykę rockową

*szczegółowe informacje o programie ukażą się w terminie późniejszym na stronach internetowych: www.okn.edu.plwww.mdkkorczak.pl

Organizator: 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, 
Os. Górali 5, Kraków
Tel.: 012 644 27 65
 e-mail: sekretariat@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl

Współorganizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie,
os. Kalinowe 18; 
tel.: 012 647 15 25, 
e-mail: sekretariat@mdkkorczak.pl
www.mdkkorczak.pl